Vi skræddersyr din industribygning med fleksible rum og funktioner efter behov. Ud fra størrelsen og krav til maskiner og udstyr, som skal installeres, udformer vi bygningen med den taghøjde, indvendige vægge, porte, døre og vinduer, som er påkrævet. Udover produktionsrum og lager bygger vi også ofte kontordele, kantiner, køkkener og toiletter i denne type bygninger.

Hallgruppen tilbyder et bredt udvalg af ydelser såsom nybyggerier, renovering, projektering og hjælp til ansøgninger om byggetilladelse. Vi har vores egen ingeniørafdeling og civilarkitekt og tilbyder totalentreprise, hvor vi har ansvaret for projekteringen og koordineringen gennem hele projektet og sørger for, at dit nye kontorbyggeri opfylder alle regler og byggenormer.

Alle vores bygninger har en lang levetid, lave vedligeholdelsesomkostninger samt en god totaløkonomi.