Nyheder

Vi fejrer Den Internationale Kvindedag

Vi fejrer Hallgruppens kvinder og kvinder verden over på Den Internationale Kvindedag! ♀

På et år har vi mere end fordoblet antallet af kvindelige medarbejdere. Antallet af kvinder i vores branche er fortsat underrepræsenteret. Blandt Hallgruppens mange mål er at ansætte flere kvinder på alle niveauer og i alle afdelinger. Vi opfordrer alle arbejdsgivere til at gøre det samme, især i de brancher, hvor kvinder er i mindretal.

Vi skal alle sikre kvinders fulde og reelle deltagelse og lige muligheder for stillinger på alle niveauer, hvor der træffes beslutninger, og at de har lige løn for lige arbejde.

 

#kvindernesinternationalekampdag #kvinderneskampdag #kvinder #hallgruppen