Projekter

Oslo Havn

Norske træpiller erstatter kul i Rotterdam

Sammen med Oslo Havn byggede Hallgruppen en lagerhal til et projekt på Ormsundkaia, hvor planen var miljøvenlig eksport af træpiller til et kulfyret kraftværk i Holland. Målet med projektet var at reducere klimaemissionerne ved at erstatte kul med piller, der vil reducere 140.000 tons CO 2 -udledning fra Rotterdam.

For at træpillerne kan bevare kvaliteten og give maksimal energi, er det vigtigt at opbevare pillerne korrekt. Dette gør en bulkhal fra Hallgruppen. Udover en korrekt opbevaring vil en plasthal tage mere hensyn til grundens naboer. Efter planen skal 70.000 tons træpiller eksporteres til Rotterdam i Holland med miljøvenlig søtransport.

Bulkhallen er 40x63x10m og har et areal på 2500 m2. Den har 8 meter høje indvendige bulkvægge, der er dimensioneret til at opbevare piller i 8 meters højde. Bulkhallen kan også opbevare andre former for bulkmateriale som f.eks. gødning, gips, salt og sand. Denne er markeret i forskellige farver på hallens bulkvæg. Forrest i bulkhallen er der en stor åbning til direkte udlastning på båd ved hjælp af telestacker. Telestacker er et elektriskt og mobilt lastebånd, der reducerer kørsel af hjullastere. Lagerhallen er indrettet på et allerede udbygget kajområde, der ikke har haft negativ påvirkning på vegetation eller kulturminder, hvilket var et krav fra Plan- og Bygningsstyrelsen.

Det tog ca. 6 uger at sætte bulkhallen op.